Schimbă Limba:

Termeni șI condiții generale de utilizare a website-ului

Despre Website


Site-ul web https://makeitinoradea.ro („Website-ul”) este proprietatea Asociației „MAKE IT ÎN ORADEA / REUȘEȘTE ÎN ORADEA” (“Asociația” sau “noi”), persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în Municipiul Oradea, Piața Rahovei Nr. 1, Camera 1 (“Asociația”), înființată prin Hotărârea civila nr. 2043/08.10.2020 pronunțată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 10981/271/2020, având cod de înregistrare fiscală (C.U.I.) 43347357, tel. 0757 223 211, email:[email protected].

Website-ul este un portal web pentru promovarea programelor derulate de Asociație pentru stimularea, dezvoltarea și promovarea potențialului endogen în domeniul IT&C, creșterea oportunităților de investiții în parcurile industriale din Mun. Oradea, stimularea inițiativei private si dezvoltarea spiritului antreprenorial, promovarea invențiilor, inovațiilor, tehnologiilor avansate, susținerea si dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local din Municipiul Oradea, prin descoperirea, selectarea, sau, după caz, incubarea de proiecte de business sau idei de afaceri inovatoare cu specific tehnologic, care implica utilizarea tehnologiilor moderne.

Accesul si utilizarea Website-ului reprezintă o acceptare expresă a Termenilor și Condițiilor, inclusiv a Politicii de confidențialitate și a Politicii de utilizare a cookie-urilor, parte integrantă a acestora.

Utilizarea Website-ului. Funcționalități disponibile

Website-ul și programele derulate de Asociație se adresează în special pasionaților de IT&C, promovând inițiative pe 3 direcții principale, anume:

  1. Îndrumarea și finanțarea start-up-urilor, într-o secțiune dedicată care oferă utilizatorilor informații și funcționalități specifice pentru înscrierea ideilor și/sau solicitarea finanțărilor pentru proiecte;
  2. Burse pentru elevii de liceu și studenții care urmează o specializare din domeniul IT / tehnologic, într-o secțiune dedicată a  Website-ului care oferă utilizatorilor informații și funcționalități specifice pentru obținerea unor burse oferite de Primăria Oradea;
  3. Reduceri de impozite pentru clădirile de birouri care găzduiesc companii de IT&C, într-o secțiune dedicată a Website-ului care oferă utilizatorilor informații despre facilitățile oferite de Primăria Oradea pentru companiile care activează în domeniul IT&C și asistență prin completarea formularului dedicat.

Funcționalitățile Website-ului permit utilizatorilor, în general, să contacteze Asociația pentru înscrierea în programele derulate de Asociație, solicitarea de informați suplimentare și de asistență sau, pur si simplu, să se alăture comunității MAKE IT IN ORADEA prin abonarea la comunicările Asociației.

Asociația își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment orice conținut sau funcționalități ale Website-ului. De asemenea, Asociația își rezervă dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut sau funcționalități ale Website-ului.

Participarea în programele derulate de Asociație

Participarea în programele organizate de Asociație se face exclusiv în condițiile prevăzute de Regulamentele fiecărui program în parte, așa cum acesta este publicate pe Website. Înscrierea în programele organizate de Asociație este în totalitate voluntară și va fi supusă termenilor și condițiilor specifice programului, conform Regulamentului aplicabil. Asociația își rezerva dreptul de iniția, suspenda sau înceta derularea oricărui program, la libera sa alegere.

Asociația își rezervă dreptul, în orice moment, de a stabili și ulterior modifica criteriile de eligibilitate a participanților la programele organizate de Asociație și orice alte inițiative promovate prin intermediul Website-ului.

Drepturi de proprietate intelectuală. Utilizare permisă

Conținutul și funcționalitățile Website-ului sunt proprietatea Asociației și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate, precum și prin norme legale aplicabile.

În cazul informațiilor și conținutului postat sau încărcat prin intermediul Website-ului de utilizatori, drepturile de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat/ încărcat respectiva informație. Utilizatorul are obligația de a încarcă pe/ transmite prin intermediul Website-ului doar informații corecte și complete. Răspunderea pentru eventualele informații greșite sau incomplete precum și pentru consecințele utilizării acestor informații revine exclusiv utilizatorului, acesta urmând să suporte orice costuri, cheltuieli sau pierderi cauzate Asociației sau altor parteneri contractuali, destinatari ai informațiilor și datelor greșite sau incomplete.

Fiecare utilizator va accesa și utiliza Website-ul în mod  rezonabil, respectând toate legile și reglementările în vigoare. Mai precis, însă fără limitare, unui utilizator nu îi este permis (a) să întreprindă orice acțiune sau (b) să încarce, să descarce, să transmită sau să distribuie în alt mod sau să faciliteze distribuirea oricărui conținut folosind orice serviciu disponibil pe sau prin intermediul Website-ului, care: (i) încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, marcă de service, drept de autor, drept la viață privată sau publicitate sau alt drept al oricărei alte persoane sau entități, (ii) implică activități comerciale ilegale sau frauduloase, (iii) conține viruși software sau orice alt fel de cod de calculator, fișiere sau programe care sunt proiectate sau intenționate să întrerupă, limiteze sau să interfereze cu funcționarea corespunzătoare a oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să afecteze sau să obțină acces neautorizat la orice sistem, date sau alte informații ale Asociației sau ale unui terț sau (iv) joacă rolul (se dă drept) oricărei persoane sau entități.

În plus, un utilizator nu va: (i) întreprinde nicio acțiune care să impună sau care să poată impune o presiune nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Asociației; (ii) interfera sau încerca să interfereze cu buna funcționare a Website-ului sau a oricărei activități sau program desfășurate prin intermediul Website-ului; (iii) evita orice măsură pe care Asociația o poate utiliza pentru a preveni sau restricționa accesul la Website sau funcționalitățile disponibile prin intermediul acestuia (sau alte conturi, sisteme informatice sau rețele conectate la Website).

Utilizatorul nu va (în mod direct sau indirect): (i) descifra, decompila, dezasambla, aplica tehnici de inginerie inversă sau încerca în alt mod să obțină orice cod sursă, idei sau algoritmi de bază încorporați în Website sau (ii) modifica, publica, transmite, retransmite în orice mod sau formă, precum și participa la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Website-ului, fără acordul prealabil scris al Asociației.

Utilizatorul răspunde pentru toate prejudiciile directe și indirecte cauzate Asociației și partenerilor săi rezultând din (i) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, (ii) accesarea Website-ului și a funcționalităților cu încălcarea Termenilor și Condițiilor sau (iii) încălcarea de către utilizator a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altui drept al Asociației sau al oricărei alte persoane sau entități.

În condițiile în care considerați că anumite informații comunicate Asociației prin intermediul Website-ului sau funcționalităților disponibile pe Website încalcă drepturile Dvs. de proprietate intelectuala, dreptul la viată privată, la publicitate sau alte drepturi personale, vă rugăm să ne contactați de urgență folosind datele de contact din secțiunea „Despre Website”.

Lipsa garanțiilor

În măsura permisă de legile aplicabile, Website-ul precum şi întreg conținutul, informaţiile, funcționalitățile şi serviciile incluse în sau care sunt disponibile prin intermediul Website-ului, sunt furnizate „ca atare” şi „aşa cum sunt disponibile”. Website-ul și conținutul, informațiile, funcționalitățile şi serviciile sunt furnizate fără nicio garanţie, explicită sau implicită, iar orice garanţii pe care le-ar implica orice activitate în curs de executare sau uzanță comercială sunt excluse în mod expres. asociația nu garantează că:

  1. orice conținut sau informări, inclusiv, dar fără a se limita la, orice rezultate, date sau informaţii obținute prin intermediul Website-ului vor fi exacte, fiabile şi complete;
  2. funcționalitățile sau serviciile vor fi sigure sau disponibile în orice moment sau loc;
  3. orice defecte sau erori vor fi corectate; sau
  4. rezultatele generate de utilizarea Website-ului, funcționalităților sale sau a serviciilor disponibile prin intermediul Website-ului vor îndeplini cerinţele utilizatorului. Folosirea acestora de către utilizator se realizează pe propriul risc.

Limitarea răspunderii

În nicio circumstanță Asociația nu poate fi ţinută responsabilă pentru eventuale daune, pierderi de informaţii sau secrete comerciale, acte sau fapte săvârşite de utilizatori.

În măsura permisă de legea aplicabilă, Asociația sau partenerii săi nu vor fi răspunzători, în nicio situaţie, nici în temeiul vreunei răspunderi contractuale sau delictuale, pentru neglijență (inclusiv neglijență gravă) sau în baza oricărei alte teorii juridice, în ce priveşte Website-ul, programele, inițiativele sau orice conținut, informații, funcționalități sau servicii accesibile prin intermediul Website-ului: (i) pentru orice pierdere de profit, pierdere de date, pierdere a clientelei, pierdere de oportunități, prejudiciere a reputației sau fondului comercial, pierdere de economii, prejudicii cauzate prin întreruperea operațiunilor, sau pentru orice daune speciale, indirecte, accidentale sau daune indirecte de orice natură (indiferent de modul în care survin), (ii) pentru orice erori, omisiuni sau inexactități a oricărui conținut sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel rezultat ca urmare a folosirii de către utilizator a oricărui conținut pus la dispoziţie pe sau prin intermediul Website-ului.

Răspunderea Asociației nu va fi exclusă sau limitată în cazul unei greșeli intenționate sau fraude comise de asociație.

Modificări ale Termenilor şi Condițiilor

Asociația își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui Termenii și Condițiile în orice moment, la propria discreție. Asociația va informa utilizatorii cu privire la orice modificare a Termenilor și Condițiilor prin afișarea unui mesaj de informare la prima accesare subsecventă a Website-ului. Accesarea Website-ului și folosirea funcționalităților disponibile pe sau prin Website reprezintă o acceptare a acestor modificări.