Schimbă Limba:

Politică de confidentialitate

Operatorul datelor cu caracter personal este Asociația „MAKE IT ÎN ORADEA / REUȘEȘTE ÎN ORADEA” (“Asociația” sau “noi”), persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în Municipiul Oradea, Piața Rahovei Nr. 1, Camera 1, înființată prin Hotărârea civilă nr. 2043/08.10.2020 pronunțată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 10981/271/2020, având cod de înregistrare fiscală (C.U.I.) 43347357, tel. 0757 223 211, email:[email protected].

1. Principiile ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor Dvs. se va face numai în scopuri specifice, explicite și legitime, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate. Datele nu vor fi dezvăluite către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri. Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate. Procesarea datelor Dvs. se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă. Toate datele Dvs. vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură o securitate adecvată.

2. Ce sunt datele cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram și modul în care le prelucram pot varia în funcție de serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care utilizați serviciile și Website-ul nostru și modul în care ați interacționat cu noi.

Datele pe care le putem colecta cu privire la Dvs. includ:

 1. Date de identificare și informații din documente oficiale, precum: numele și prenumele, data nașterii, cetățenia, domiciliul sau reședința, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate;
 2. Date de contact, precum: adresa de corespondență (atunci când aceasta este diferită de domiciliu sau de reședință), numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, adresa de e-mail;
 3. Informații profesionale, precum: educație, instituție de învățământ absolvită, profesie, experiență profesională, certificări, profil URL LinkedIn;
 4. Date de utilizator, precum: informații despre utilizarea de către Dvs. a Website-ului și/sau a aplicațiilor noastre – date despre dispozitivul Dvs. și despre modul în care Dvs. și dispozitivul Dvs. interacționați cu serviciile noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare, adresa IP, setările regionale și setările de limbă;
 5. Date financiare, precum: informații privind finanțările obținute, contul bancar, plăți efectuate către Dvs.;
 6. Alte informații, așa cum acestea pot fi incluse în comunicările pe care ni le transmiteți sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare.
 7. Asociația nu colectează, în mod intenționat, datele persoanelor cu vârsta sub 16 ani. În cazul în care nu ați împlinit vârsta de 16 ani, Asociația își rezervă dreptul de a solicita dovada existenței  acordului și aprobărilor necesare (inclusiv acordul părinților, dacă acesta este necesar) pentru accesarea Website-ului și a funcționalităților disponibile pe acesta.

4. Scopurile de prelucrare și temeiul legitim al prelucrărilor de date cu caracter personal

4.1. Vizitarea Website-ului

În cazul în care vizitați Website-ul nostru, nu este necesară dezvăluirea de date cu caracter personal. Trebuie să țineți cont însă de faptul că folosim module cookie, în conformitate cu Politica noastră de utilizare a cookie-urilor, care completează și este parte integrantă din prezenta Politică de confidențialitate.

4.2. Utilizarea formularelor de contact din Website

În cazul în care doriți să ne contactați (i) pentru a ne adresa orice întrebări, comentarii sau sugestii, în secțiunea „Contact” a Website-ului, (ii) pentru solicitarea de informații suplimentare sau asistență în legătură cu bursele de studii sau cazare gratuită, în secțiunea Website-ului dedicată educației sau (iii) pentru solicitarea de informații suplimentare sau asistență în legătură cu reducerile de impozite pentru clădirile de birouri care găzduiesc companii de IT&C, în secțiunea Website-ului dedicată companiilor, o puteți face în mod direct prin completarea formularelor disponibile pe Website, în secțiunile relevante.

Informațiile furnizate prin completarea rubricilor formularelor de contact vor fi utilizate exclusiv în scopul analizării solicitării Dvs., furnizării unui răspuns adecvat și, dacă este cazul, pentru luarea tuturor măsurilor necesare. Refuzul de a furniza informațiile solicitate prin completarea câmpurilor formularelor de contact împiedică finalizarea procesului de înregistrare a cererii și face imposibilă comunicarea dintre Dvs. și Asociație.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în baza consimțământului Dvs., potrivit Art.6 alin.(1) lit. a) din RGPD.

4.3. Înscrierea în Programe organizate de Asociație

În cazul în care vă înscrieți în Programele organizate de Asociație (e.g. Programul „Bright Labs Incubator”, ediția 2021), Asociația va prelucra categoriile de date cu caracter personal colectate prin intermediul cererii de înscriere în Program (i.e. date de identificare, date de contact, informații profesionale – așa cum aceste categorii sunt detaliate în secțiunea 3 din această Politică de confidențialitate)  sau altfel furnizate de participanți pe întreaga durata de derulare a Programului (i.e. date de identificare și informații din documente oficiale, inclusiv numere de identificare națională, informații profesionale precum profesie, experiență profesională, certificări, date financiare).

Înscrierea în Programele organizate de Asociație implică  prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând participanților, direct de către Asociație sau prin împuternicit, pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. înscrierea în Program și identificarea participanților;
 2. verificarea îndeplinirii criteriilor de înscriere;
 3. derularea efectiva a Programului, în toate etapele sale conform Regulamentului aplicabil Programului;
 4. comunicarea cu participanții;
 5. întocmirea proceselor verbale de selecție, selectarea proiectelor câștigătoare, acordarea premiilor și publicarea numelui câștigătorilor;
 6. îndeplinirea obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Asociației, inclusiv reținerea și plata impozitului aferent veniturilor din premii;
 7. îndeplinirea obiectivelor Programului, așa cum aceste obiective sunt detaliate în Regulamentul aplicabil Programului;
 8. promovarea Programului, a Asociației și Partenerilor Externi, prin realizarea de fotografii în cadrul la evenimentelor/ întâlnirilor organizate și derulate în cadrul Programului, și publicarea acestora în mediul online;
 9. constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Asociației, inclusiv pentru investigarea unor eventuale fapte sau acte de încălcare ale Regulamentului sau a dispozițiilor legale aplicabile de către un participant.

Furnizarea unor date incorecte sau incomplete împiedică înscrierea unui participant în Program, poate atrage înlăturarea participanților din Program atunci când datele nu sunt rectificate sau completate în mod adecvat, poate împiedica acordarea premiilor în cadrul Programului sau încheierea Contractelor de Incubare, în cazul participanților selectați pentru a deveni rezidenți ai Incubatorului de afaceri din Program.

Datele vor fi prelucrate în baza consimțământului expres și neechivoc al participanților potrivit Art.6 alin.(1) lit. a) din RGPD, exprimat la momentul înscrierii în Program (scopurile numerotate (i)-(iv) și (vii) mai sus), pentru îndeplinirea obligațiilor legale impuse în sarcina Asociației, în calitate de organizator potrivit Art.6 alin.(1) lit. c) din RGPD (scopul numerotat (v) mai sus), pentru îndeplinirea unor interese legitime ale Asociației potrivit Art.6 alin.(1) lit. f) din RGPD (scopurile numerotate (vi), (viii) mai sus) sau pentru executarea unui Contract de Incubare potrivit Art.6 alin.(1) lit. b) din RGPD, în cazul participanților care devin rezidenți ai Incubatorului de afaceri din Program.

Prezenta Politică de confidențialitate devine parte integrantă a Cererii de înscriere în Program și a Regulamentului de participare. Dacă este cazul, informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul participării la Programele organizate de Asociație pot fi incluse Regulamentele de participare relevante.

4.4. Abonarea la comunicările Asociației

În cazul în care doriți să vă alăturați Comunității „MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA”, o puteți face prin abonarea la comunicările noastre, furnizând o adresă validă de e-mail.  Vom transmite comunicările către Dvs. doar dacă v-ați exprimat în prealabil consimțământul expres prin abonare, potrivit Art.6 alin.(1) lit. a) din RGPD.

Vă puteți dezabona de la comunicările Asociației oricând, prin simpla accesare a link-ului pentru dezabonare indicat în fiecare dintre aceste comunicări.

5. Divulgarea datelor cu caracter personal unor terțe părți. Categorii de destinatari

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele Dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite, în măsura necesară efectuării prelucrărilor pentru scopurile indicate mai sus, unor entități sau terțe părți din România sau din Spațiul Economic European, precum contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale pentru noi, inclusiv servicii de curierat, telecomunicații, IT, procesare de plăți, stocare, arhivare sau alte servicii.

Putem, de asemenea, să dezvăluim date cu caracter personal în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară pentru prevenirea fraudelor, combaterea operațiunilor de spălarea banilor sau de finanțare a actelor de terorism, precum și pentru protejarea intereselor legitime ale Asociației.

În derularea Programelor organizate de Asociație, datele cu caracter personal vor fi disponibile persoanelor implicate în derularea Programelor, precum membrii Comisiei de Preselecție, ai Comisiei de Evaluare și Partenerilor Externi și pot fi comunicate în cadrul unor obligațiilor de raportare către organe și autorități naționale sau locale, în vederea conformării cu prevederile legale. Vă rugăm să aveți în vedere că derularea Programelor are un caracter public. Numele participanților înscriși în Program, informații/date furnizate prin documentația de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele de business, precum și fotografii realizate în cadrul evenimentelor/ întâlnirilor organizate și derulate în cadrul Programelor pot fi folosite de Asociație în mediul online și off-line pentru promovarea Programelor și îndeplinirea obiectivelor acestora.

6. Transferuri de date

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele Dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Măsuri de protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar Dvs. veți fi notificați în consecință.

7. Durate de stocare

Datele personale vor fi stocate atât timp cât avem un interes justificat în reținerea acestor date (i.e. pe întreaga perioada de derulare a Programului), sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege (spre ex. 10 ani în cazul documentelor financiar contabile) sau de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice competente.

Pentru exercitarea, constatarea sau apărarea unor drepturi, putem păstra datele cu caracter personal pe durata termenului general de prescripție (3 ani) sau până la terminarea procedurilor administrative, judiciare sau extrajudiciare, după caz.

În cazul participanților care solicita retragerea din Program, vom lua toate măsurile necesare pentru anonimizarea datelor, cu excepția cazului în care aceste date sunt necesare pentru îndeplinirea unor obligații legale.

8. Procese decizionale automate

Ca regula, în cursul activităților noastre nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile.

9. Securitatea procesării

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri adecvate de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau pierderii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

În timp ce ne străduim să vă protejăm datele cu caracter personal, nu putem să ne asumăm răspunderea și nici să asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă îndemnăm să luați toate măsurile de precauție pentru a va proteja datele cu caracter personal atunci când utilizați astfel de platforme online. Vă recomandăm să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație de litere și cifre și să vă asigurați că utilizați un browser securizat.

10. Drepturile Dumneavoastră

În măsura în care aceste drepturi sunt compatibile cu prelucrările descrise în prezenta Politică de confidențialitate, aveți următoarele drepturi cu privire la datele Dvs. cu caracter personal:

 1. De a solicita informații privind deținerea de informații personale despre Dvs.
 2. De a solicita accesul la informațiile dvs. personale prelucrate.
 3. De a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte.
 4. De a solicita ștergerea informațiilor dvs. personale deținute.
 5. De a vă opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
 6. De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 7. De a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
 8. De a solicita transferul datelor Dvs. cu caracter personal într-o forma electronică și structurată către Dvs. sau către o alta parte – dreptul la „portabilitatea datelor”.
 9. Dreptul de a înainta o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru adresarea oricăror întrebări sau pentru exercitarea unor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris folosind datele de contact din Secțiunea Operator de mai sus.